مجله علمی فرا دیدگاه سال هشتم شماره 37

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر
دکتر فرزاد امیر

دو ماهنامه اختصاصی پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نویسندگان گرامی لطفا پس از فرستادن خلاصه مقاله به آدرس زیر
info@Faradidgah.ir
جهت دریافت تاییده با تحریریه فرادیدگاه تماس بگیرید.
88561749
با استفاده از مطالب نشریه با ذکر منبع آزاد می باشد.
مقالات و نظرات نویسندگان صرفا اندیشه ایشان بوده و همواره با رویکرد نشریه هم راستا نیست.
جهت آبونمان نشریه نام و نام خانوادگی خود را به همراه واژه آبونمان به سامانه ما پیامک کنید.
50001100120013

امتیاز
0 از 0 رأی
16000 – رایگان!