کار برد حرفه ای اکسل در تحقیق در عملیات ( جدول سیمپلکس )

۱۲,۰۰۰ تومان

کارگاه
آموزش استفاده از افزونه Solver  در اکسل برای حل  جدول سیمپلکس  با دو متد LP و  GRG

0
۱۲,۰۰۰ تومان